چاراویماق

نقشه شهرستان چاراویماق
روستاها

روستاهای چاراویماق

شهرستان چاراویماق دارای دو بخش و 6 منطقه و حدودا 250 روستا یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی می باشد

جهت بهره مندی از تمامی امکانات و اطلاع از جدیدترین اخبار، نرم افزار چاراویماق را دانلود و نصب نمایید