چاراویماق

نقشه شهرستان چاراویماق
روستاها

روستای پیرسقا

پیرسقا یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان چاراویماق جنوب غربی بخش مرکزی شهرستان چاراویماق واقع شده‌است.

نقشه شهرستان چاراویماق
روستاها

روستای ذاکرکندی

ذاکرکندی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان چاراویماق جنوب شرقی بخش شادیان شهرستان چاراویماق واقع شده‌است.

نقشه شهرستان چاراویماق
روستاها

روستاهای چاراویماق

شهرستان چاراویماق دارای دو بخش و 6 منطقه و حدودا 250 روستا یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی می باشد

جهت بهره مندی از تمامی امکانات نرم افزار چاراویماق را دانلود و نصب نمایید