• تاریخ: آذر 22, 1394
  • شناسه خبر: 8833

کارگاه مهارتهای زندگی برای جوانان شهرستان چاراویماق برگزار شد

به گزارش  ندای چاراویماق, کارگاه مهارتهای زندگی برای بانوان جوان شهرستان چاراویماق برگزار شد. در این کارگاه موضوعاتی چون اعتماد به نفس وراههای بالا بردن آن از جمله اثرات ورزش در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ،حضور در ...

۵۰

به گزارش  ندای چاراویماق, کارگاه مهارتهای زندگی برای بانوان جوان شهرستان چاراویماق برگزار شد. در این کارگاه موضوعاتی چون اعتماد به نفس وراههای بالا بردن آن از جمله اثرات ورزش در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ،حضور در اجتماع و… و همچنین اضطراب وافسردگی عوامل تشدید کننده آن  از جمله  نداشتن برنامه ریزی مناسب برای کارهای روزمره و تغذیه نامناسب و…بحث وبررسی شد .
در آخر به تعدادی از حاضرین کارگاه در این خصوص  مشاوره  خصوصی ارائه گردید