• تاریخ: آذر 11, 1396
  • شناسه خبر: 16389

بازدید حاج کریم مردانی آذر خیّربزرگ آذربایجان وکشور ازبیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان چاراویماق +تصاویر

حاج کریم مردانی آذر خیّربزرگ آذربایجان وکشور ازبیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان چاراویماق بازدید کردند ...

پیرو پیگیریها ودعوت قبلی ریاست ومدیریت بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق ومسئول شورای خیرین سلامت شهرستان آقای مسعودرحیم پور ، خیّربزرگوار آذربایجان وکشور جناب آقای  حاج کریم مردانی آذر  بااستقبال سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چاراویماق در بیمارستان امیر المومنین این شهرستان حضوریافته وازتمامی بخشها وپروژه های دردست احداث این بیمارستان بازدید نمودند.ایشان ضمن حضوردرجمع پرسنل این بیمارستان اظهارداشتند خدمت در مناطق محروم ودورافتاد خدمت درراه خداوند میباشد واز زحمات وتلاشهای آنان تقدیرنمودند.
وسپس جلسه ای بمنظور بررسی مشکلات وکمبودها با حضور ریاست بیمارستان جناب اقای دکتر مسیب پور وقائم مقام ایشان جناب اقای دکتر صابر درمحل بیمارستان تشکیل وکمبودها ونواقصات ساختمانی وتجهیزاتی وبرنامه های آتی مطرح ومقرر گردید کلیه درخواستها دربخش تجهیزات ودستگاههای موردنیاز تهیه وحضور جناب آقای مردانی آذر ارسال گردد .
ضمناً دراین بازدید مهندس قیصری ناظرپروژه های عمرانی خیرین استان وجناب آقای مهندس یعقوب رحیم پور مدیریت مجتمع استثنائی آموزشی مردانی آذر تبریز ایشان راهمراهی میکردند.