• تاریخ: آذر 26, 1395
  • شناسه خبر: 14241

مسدود بودن راه ارتباطی ۶۰ روستا در چاراویماق

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان چاراویماق گفت: بر اثر بارش برف و کولاک راه ارتباطی ۱۱۰ روستای چاراویماق مسدود شده بود که به کمک راهداران راه روستایی ۵۰روستا بازگشایی شده است و در حال حاضر راه ارتباطی ۶۰ روستا مسدود می ب ...

مونسی

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان چاراویماق عصر روز جمعه در مصاحبه با خبرنگار ندای چاراویماق گفت: بر اثر بارش برف و کولاک راه ارتباطی ۱۱۰ روستای چاراویماق مسدود شده بود که به کمک راهداران راه روستایی ۵۰روستا بازگشایی شده است و در حال حاضر راه ارتباطی ۶۰ روستا مسدود می باشد

مونسی در ادامه افزود: به علت کولاک بودن منطقه عملیات برف روبی به کندی پیش می رود به طوری که بعد از باز گشایی مسیرهای روستایی دوباره بر اثر کولاک مسدود می شوند.

وی در ادامه گفت: مسیرهایی که راه روستایی آنها مسدود می باشد مسیر قره اغاج به ذاکرکندی و قره اغاج به اغ زیارت می باشد که بر اثر وجود کولاک در این محورهای مسیر گشایی به کندی پیش میرود

رییس اداره راه و شهرسازی چاراویماق گفت: در صورتی که شرایط جوی اجازه برف روبی را دهید کلیه راه های روستایی شهرستان تا فردا عصر باز گشایی خواهد شد

مونسی با بیان اینکه تردد در محورهای اصلی و فرعی صورت میگیرد گفت: به کمک راهداران محورهای اصلی و فرعی مورد  برفروبی قرار گرفت و تردد در این محورها بدون زنجیر چرخ امکان پذیر میباشد. 

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان چاراویماق از هموطنانی که قصد عزیمت به این شهرستان را دارند در خواست نمود حتما تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.