• تاریخ: مهر 3, 1395
  • شناسه خبر: 12817

باز سازی سرویسهای بهداشتی عمومی درپارک محلی و ملت+عکس

سرویس های بهداشتی پارک محلی و پارک ملت توسط شهرداری قره اغاج مورد بازسازی قرار گرفت ...

به گزارش ندای چاراویماق، سرویس های بهداشتی پارک محلی و پارک ملت توسط شهرداری قره اغاج مورد  بازسازی قرار گرفت

۳۰۰۰۳۰۰۰۱