صفحه اصلی / بایگانی برچسب: سهرابهای

بایگانی برچسب: سهرابهای

نوش داروهای دولتی برای سهراب‌های فرهنگ و هنر ایران

نوش داروهای دولتی برای سهراب‌های فرهنگ و هنر ایران

[ad_1] از برخی ابراز احساسات و دلسوزی‌های شخصی قابل احترام و درک این چند روزه که بگذریم، اما واکنش‌های احساسی و هیجانی برخی مدیران خاص که گاه چیزی بیش از نوشدارویی بعد از مرگ سهراب‌های فرهنگ و هنرمان نیست، مهدی احمدی سردبیر هنرمند مرگ پایانی برای تمام محدودیت‌ها! از برخی …

مشاهده بیشتر »