صفحه اصلی / ⭐️ انشاهای خوب

⭐️ انشاهای خوب

انشا بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست برای دانش آموزان پایه هشتم

انشا بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست

انشا زیبا و خواندنی در مورد بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست برای نوجوانان و دانش آموزان پایه هشتم انشا بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست حکایت «مردکی را چشم درد خاست …» از گلستان سعدی است که در صفحه ۳۶ کتاب نگارش پایه هشتم آمده است. سعدی …

مشاهده بیشتر »

انشا تصویر نویسی با قدرت تخیل برای دانش آموزان پایه هفتم

انشا تصویر نویسی با قدرت تخیل

انشا زیبا و خواندنی در مورد تصویر نویسی با استفاده از قدرت تخیل برای نوجوانان و دانش آموزان پایه چهارم تا دهم انشا تصویر نویسی با قدرت تخیل تصویری را در ذهن خود ایجاد کنید و از قدرت تخیل خود بهره بگیرید و به جزئیات آن بیفزایید. هر وقت تصویر …

مشاهده بیشتر »