صفحه اصلی / کاکتوس

کاکتوس

کاکتوس شناسی – سپند جام

کاکتوس شناسی

زیر خانواده‌های کاکتوس   کاکتوس در ابتدا تنها در شمال و جنوب و نواحی مرکزی آمریکا رشد می‌کرد اما امروزه در بسیاری از مناطق گرم و خشک جهان توسط مردم پراکنده شده کاکتوس طی طوفانهای ناگهانی آب ذخیره کرده و آب ذخیره شده را طی ماه‌های خشکسالی به مصرف می‌رساند …

مشاهده بیشتر »