صفحه اصلی / معرفی قرص مسکن تیاپروفنیک اسید

معرفی قرص مسکن تیاپروفنیک اسید

معرفی قرص مسکن تیاپروفنیک اسید

Tiaprofenic acid

[ad_1] اطلاعات دارویی قرص تیاپروفنیک اسید تیاپروفنیک اسید (Tiaprofenic acid) به عنوان مهارکننده آنزیم‌های سیکلواکسیژناز شناخته شده است. این دارو با مسدود کردن عمل آنزیم‌های سیکلواکسیژناز کار خود را انجام می‌دهد. آنزیم‌های سیکلواکسیژناز در تولید مواد شیمیایی که محرک پاسخ به بیماری هستند، نقش دارند و با مسدود کردن عمل …

مشاهده بیشتر »