صفحه اصلی / عادل فردوسی پور

عادل فردوسی پور

خبر ناراحت کننده دیگر برای طرفداران عادل: فردوسی پور؛ نه گزارش نه اجرای فوتبال ۱۲۰

خبر ناراحت کننده دیگر برای طرفداران عادل: فردوسی پور؛ نه گزارش نه اجرای فوتبال ۱۲۰

در حالیکه طی هفته گذشته شایعه بازگشت عادل فردوسی پور به تلویزیون برای اجرای برنامه فوتبال ۱۲۰ از شبکه ورزش شنیده می شد، اما این شایعه از سوی برخی از مدیران تلویزیون تکذیب شد. هر چند با توجه به روحیات عادل فردوسی پور بعید بود او با این بخواهد با …

مشاهده بیشتر »