صفحه اصلی / زبان نهم

زبان نهم

آموزش کامل درس ششم زبان نهم

گرامر درس ششم زبان نهم درس ششم زبان نهم همانند درس قبلی به مبحث زمان گذشته ساده Simple Past Tense خواهیم پرداخت. تمامی سه حالت جمله مثبت، جمله منفی و سئوالی را یاد خواهیم گرفت. در انتهای صفحه ۱۰۲ نیز با دستور زبان ضمایر مفعولی Object Pronouns آشنا می شویم. …

مشاهده بیشتر »