صفحه اصلی / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب پل و رد شدن از پل از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پل و رد شدن از پل از بزرگان تعبیر خواب

[ad_1] تعبیر خواب چیست؟ دراین مقاله جالب درباره انواع تعبیر خواب از بزرگان درباره پل و رد شدن از پل در خواب توضیح خواهیم داد. تعبیر خواب بـه فرایند معنادهی بـه رویاهایی که در خواب دیده میشود، گفته میشود. در تعداد زیادی از تمدن‌های‌ باستانی خواب دیدن بـه عنوان یک …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب چین و چروک از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب چین و چروک از منوچهر مطیعی تهرانی

[ad_1] تعبیر خواب چین و چروک چین و چروک صورت و پوست در خواب نشانه چیست ؟!   تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب ببینید کـه چهره شـما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شـما بالا می رود و نزد مردم ارجمند …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب پنجره از بزرگان علم تعبیر خواب + تعبیر خواب سوراخ در دیوار

تعبیر خواب پنجره از بزرگان علم تعبیر خواب + تعبیر خواب سوراخ در دیوار

[ad_1]  تعبیر خواب پنجره تعبیر خواب پنجره از بزرگان تعبیر خواب را در این جا بخوانید…   تعبیر خواب پنجره به روایت آنلی بیتون ۱ـ دیدن پنجره در خواب ؛ علامت ان است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ؛ نقش بر آب خواهد شد. ۲ـ دیدن پنجره …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه | تعبیر خواب شکم درد

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه

[ad_1] تعبیر خواب اسهال و دل پیچه تعبیر خواب اسهال و دل پیچه داشتن در خواب یا دیدن کسی دراین حال تعبیرش چیست ؟ همچنین تعبیر خواب شکم درد را در آخر خواهید خواند :   تعبیر خواب اسهال درکتاب سرزمین رویاها در کتاب سرزمین رویاها : شما اسهال دارید: …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب گریه کردن در خواب | گریه کردن بدون اشک در خواب

تعبیر خواب گریه کردن در خواب

[ad_1] انواع تعبیر خواب در مورد گریه کردن در خواب با اشک ؛ گریه کردن بدون اشک ریختن؛ ناراحتی و غم در خواب ؛ اشک ریختن در خواب ؛ تعبیر خواب گریه برای کسی که مرده ؛ تعبیر خواب اشک ریختن در خواب را در سایت تالاب بخوانید.     …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب جوش در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب جوش در خواب

[ad_1] تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب جوش در خواب   تعبیر خواب واقعی در سایت تالاب بخوانید.   تعبیر خواب آب جوش   تعبیر خواب آب جوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و عصبانی است. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. تعبیر …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب پرنده | تعبیر خواب پروانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پرنده

[ad_1] تعبیر خواب پرنده تعبیر خواب جالب و کامل پرنده و پروانه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید.   تعبیر خواب پرنده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب اسفند یا اسپند | تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب اسفند یا اسپند

[ad_1] تعبیر خواب اسفند یا اسپند تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید. اسپند را در …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب تجاوز جنسی | تعبیر خواب رابطه جنسی در خواب

تعبیر خواب تجاوز جنسی

[ad_1] خواب تجاوز و رابطه جنسی تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب تجاوز جنسی و مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن !   تعبیر خواب مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن   + تجاوز در رویای مردان بنا به عقیده فروید دیدن رویای تجاوز در خواب ‌های‌ مردان مربوط به احساسات سادیسمی یا …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب جاری و روان در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب جاری و روان در خواب

[ad_1] تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب جاری در خواب    تعبیر خواب آب جاری و روان   تعبیر خواب آب جاری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر این که شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که …

مشاهده بیشتر »