صفحه اصلی / تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب اسفند یا اسپند | تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب اسفند یا اسپند

[ad_1] تعبیر خواب اسفند یا اسپند تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید. اسپند را در …

مشاهده بیشتر »