صفحه اصلی / اطلاعات دارویی کامل تنوکسیکام

اطلاعات دارویی کامل تنوکسیکام

اطلاعات دارویی کامل تنوکسیکام

Tenoxicam

[ad_1] موارد مصرف تنوکسیکام تنوکسیکام (Tenoxicam) به عنوان مهارکننده آنزیم‌های سیکلواکسیژناز شناخته شده است. این دارو با مسدود کردن عمل آنزیم‌های سیکلواکسیژناز کار خود را انجام می‌دهد. آنزیم‌های سیکلواکسیژناز در تولید مواد شیمیایی که محرک پاسخ به بیماری هستند، نقش دارند و با مسدود کردن عمل آنزیم‌های سیکلواکسیژناز، مواد محرک …

مشاهده بیشتر »