صفحه اصلی / اشکان اسکندرزاده

اشکان اسکندرزاده

دکتر اشکان اسکندرزاده: کات مدیا، مقدمه‌ی یک جنبش رسانه‌ای در ایران است

دکتر اشکان اسکندرزاده: کات مدیا، مقدمه‌ی یک جنبش رسانه‌ای در ایران است

[ad_1] در میان انبوه رسانه‌های امروز، چه دلیلی برای ورود و تاسیس چنین رسانه‌ای داشتید؟ در جامعه امروز ایران، رسانه‌ها به چندین شکل عمل می‌کنند؛ از یک طرف با رسانه ملی مواجه هستیم که عملکرد و سیاستهای خودش را  دارد، ولی برای قشر جوان و در بسترهای جدید موفق عمل …

مشاهده بیشتر »