صفحه اصلی / اثربخشی و عوارض داروی سدیم فوسیدات

اثربخشی و عوارض داروی سدیم فوسیدات

اثربخشی و عوارض داروی سدیم فوسیدات

Sodium fusidate

[ad_1] اطلاعات دارویی سدیم فوسیدات سدیم فوسیدات (Sodium fusidate) اغلب برای درمان عفونت‌های استخوانی ناشی از این باکتری تجویز می‌شود. این دارو با متوقف کردن رشد میکروب‌ها کار می‌کند. سدیم فوسیدات برای عفونت‌های دیگر ناشی از میکروب‌های استافیلوکوک، مانند برخی از عفونت‌های پوستی تجویز می‌شود. استئومیلیت عفونت استخوان است که …

مشاهده بیشتر »