چاراویماق

روز نیروی انتظامی مبارک | 13 مهر 1378

تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهم ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است. در کشور ما، بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروی انتظامی است. که هر ساله روز ۱۳ مهر در تقویم رسمی کشور ایران، روز گرامیداشت هفته نیروی انتظامی است تا بدین ترتیب از زحمات و ایثار سربازان سبزپوش ناجا تقدیر و تشکر به عمل آورده شود.

------------ متن کامل --------------

جهت بهره مندی از تمامی امکانات نرم افزار چاراویماق را دانلود و نصب نمایید