صفحه اصلی / تک بیتی / ۴۲ تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

۴۲ تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

[ad_1]

مجموعه ای زیبا از تک بیتی کنایه آمیز

تک بیتی کنایه آمیز در اشعار بسیاری از شاعران کهن و معاصر دیده می‌شود. این ابیات به صورت غیرمستقیم از موضوعی خاص گله و شکایت دارند و به طرز نیش داری مفهوم را می رسانند. در ادامه این مطلب از مجله دلگرم مجموعه زیبا از تک بیتی کنایه آمیز را برای شما گردآوری کرده‌ایم؛ با ما همراه باشید.

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز عاشقانه

شنیدمت که نظر می‌کنی به حال ضعیفان
تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز رمانتیک و احساسی

عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل
که تو‌ ای عشق همان پرسش بی زیرایی

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز پر معنا

چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز نیش دار

خنده رسوا می‌نماید پسته بی مغز را
چون نداری مایه، از لاف سخن خاموش باش‌

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز ماندگار

ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت
این شام صبح گردد و این شب سحر شود

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز معروف

من از بیگانگان دیگر ننالم
که بامن هرچه کرد آن آشنا کرد

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز عارفانه

گرچه بود از هر دو جانب بر دهن مهر سکوت

ناز او را با نیاز من سخن بسیار بود

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز فلسفی

من بهشتی هم که باشم قصر می‌خواهم چکار ؟‌
می‌روم چادر کنار حوض کوثر می‌زنم

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز دپ و خفن

از دشمنان برند شکایت به پیش دوست
چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز فلسفی

شد عمر تمام و، ناتمامیم هنوز

صدبار بسوختیم و خامیم هنوز

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز ماندگار

صد حیف که ما پیر جهاندیده نبودیم

روزی که رسیدیم، به ایام جوانی

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز جالب

یوسف ما ز تهیدستی خلق آگاه است
به چه امید به بازار رساند خود را ؟

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز غمگین

بسکه بد می گذرد زندگی اهل جهان
مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز و گله دار

دوزخی تا نبود سوی عبادت نرویم

چه توان کرد که ما عاشق زوریم هنوز

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز عاشقانه جالب

سینه گر خالی ز معشوقی بُوَد

سینه نبْوَد، کهنه صندوقی بُوَد

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز تلخ عاشقی

من هجر یار دیده ام و باز زنده ام
این شرط عاشقی نبود، خاک بر سرم!

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز سوزناک

بر لبم کس خنده‌ای هرگز مدید الا مگر
در میان گریه بر احوال خود خندیده ام

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز احساسی

دامن مکش به ناز که هجران کشیده ام
نازم بکش که ناز رقیبان کشیده ام

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز مشهور

شیشه با سنگ نمی سازد و مشتاقی بین

با دل سنگ تو دارد، چه مدارا دل من

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز باحال

من از دلبستگی های تو با آیینه دانستم

که بر دیدار طاقت سوز خود عاشقتر از مایی

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز

کاش میشد شیشه غم را شکست
دل به دست آورد نه اینکه دل شکست

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز معروف

عیب رندان مکن‌ ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز فیلسوفانه

غمناک نباید بود از طعن حسود‌ ای دل
باشد که چو وابینی خیر تو در این باشد

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز و پندآموز

پرده مردم دریدن عیب خود بنمودن است

عیب خود می‌پوشد از چشم خلایق عیب‌پوش

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار

ریشه نخل کهنسال از جوان افزونتر است

بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز معروف فلسفی

هزار دل شکند تا یکی بدست آرد
فلک طبیعت شاگرد شیشه گر دارد

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز غمگین عاشقانه

هر کجا کردم محبت، غرق محنت شد دلم
یا من این حکمت ندانم، یا محبت باب نیست

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز عاشقانه معروف

پیری آن نیست که بر سر بزند موی سپید

هر جوانی که به دل عشق ندارد پیر است

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز غمناک

حکایتها که بعد از من تو خواهی گفت با خاکم

کنون تا زنده ام بینی، بگو با جان غمناکم

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز عاشقانه غمناک

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی
کی بود؟ کجا رفت؟ چرا بود؟ چرا نیست؟

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز ماندگار معروف

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید

ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار لاتی

از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است

ورنه هرکس وقت سیری پیش سگ نان افکند

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز فلسفی معروف

گویند بهشت است همان راحت جاوید

جایی که به داغی نتپد دل، چه مقام است

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار خفن

ز نامردان علاج درد خود جستن، بدان ماند

که خار از پا برون آرد کسی، با نیش عقربها

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز گله دار

وحشت ما کم نگردد ز اجتماع دوستان
چون الف با هر چه پیوندیم تنهاییم ما

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار جالب

دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج

شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد؟

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز پر معنی

دانی چرا کنند نهان گنج زیر خاک ؟
یعنی که خاک بر سر اسباب دنیوی

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز لاتی و خفن

آنکس که چو منصور زند لاف انالحق

از طعنه نامحرم اسرار نترسد

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز رمانتیک

من یک شب از تو دور شدم، سوختم ز غم
خورشید از فراق تو هر شب چه می‌کند ؟

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز عارفانه با حال

شرمنده از آنیم، که در روز مکافات
اندر خور عفو تو، نکردیم گناهی

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز لاتی

تو را به تیغ چه حاجت، که با کمند نگاهت
همه یلان جهان را گرفته‌ای به اسیری

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

تک بیتی کنایه آمیز غمگین عاشقانه

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی
کی بود؟ کجا رفت؟ چرا بود؟ چرا نیست؟

42 تک بیتی کنایه آمیز و نیش دار عاشقانه و فلسفی معروف

حتماً بخوانید:

[ad_2]
منبع مطلب

این مطالب را نیز ببینید!

چگونه با ترس در کودکان مقابله کنیم؟

چگونه با ترس در کودکان مقابله کنیم؟

[ad_1] اضطراب و ترس در کودکان، می تواند تا حدودی منجر به نگرانی در والدین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *