• تاریخ: بهمن 17, 1394
  • شناسه خبر: 9782

افتتاح آسفالت مسیر دانشگاه پیام نور قره اغاج

آسفالت ریزی مسیر دانشگاه پیام نور قره اغاج با حدود سه میلیارد ریال اعتبار به طول ۹۰۰ متر و عرض هفت متر افتتاح شد ...

 

به گزارش ندای چاراویماق؛  آسفالت ریزی مسیر دانشگاه پیام نور قره اغاج با حدود سه میلیارد ریال اعتبار به طول ۹۰۰ متر و عرض هفت متر افتتاح شد
با بهره برداری از این طرح که با همت شهرداری قره اغاج صورت گرفت، یکی از مشکلات اصلی تردد خودرویی در این مسیر به دانشگاه برطرف شد.