۰۷

به گزارش ندای چاراویماق به نقل از ارمان هشترود، در پی ایجاد کارناوال های خیابانی از سوی طرفداران کاندیداهای انتخاباتی امروز صبح مورخ ۹۴/۱۰/۲۵ ستادهای انتخاباتی هشترود پلمپ شدند.

طی تماسی که با فرماندار محترم شهرستان جناب آقای مستفید داشتیم متوجه شدیم این تصمیم با همفکری دادستان محترم و فرماندار شهر برای جلوگیری از کارناوال های خیابانی و ایجاد ترافیک در سطح شهر گرفته شده است.

از سوی دیگر فرماندار هشترود با بیان اینکه بارها به نامزدهای انتخاباتی تذکر کتبی و شفاهی داده اعلام کرد با هرگونه تخلفات انتخاباتی به شدت مقابله خواهد کرد و تامین آسایش و امنیت مردم از اولویت های ستاد برگزاری انتخابات است.

وی در پاسخ به شائبه مماشات با کاندیداهای انتخاباتی افزود : به هیچ عنوان مماشاتی در کار نخواهد بود و از این به بعد سفت و سخت شاهد و ناظر فعالیت های انتخاباتی به مانند گذشته خواهیم بود و با کسانی که سعی در بی نظمی داشته باشند برخورد خواهیم کرد.

احتمال این می رود که در چند روز آینده با تعهد کتبی از سوی نامزدهای انتخاباتی فک پلمپ صورت بگیرد اما شایسته است قانون گذاران آینده در پی قانون مداری باشند و از تخلفات انتخاباتی پرهیز کنند.