• تاریخ: دی 5, 1394
  • شناسه خبر: 9053

رژه ماشین آلات راهداری شهرستان چاراویماق بمناسب روز راهداری

رژه ماشین آلات راهداری شهرستان چاراویماق بمناسب روز راهداری ...

۶۵

۱۲۰۴

۱۲۲ ۲۱۸ ۲۱۸-۴۲۰x281 ۳۱۶ ۴۱۳ ۵۱۰