• تاریخ: مهر 15, 1394
  • شناسه خبر: 7537

اجرای عملیات آسفالت ریزی مسیر دانشگاه پیام نور واحد قره آغاج

به گزارش ندای چاراویماق، پس از تسطیح و کمپکت سازی راه دسترسی به دانشگاه پیام نور قر ه اغاج توسط اداره راه و شهر سازی، شهرداری نیزدر یک اقدام تحسین برانگیز اقدام به آسفالت ریزی مسیر دانشگاه کرد. ...

به گزارش ندای چاراویماق، پس از تسطیح و کمپکت سازی راه دسترسی به دانشگاه پیام نور قر ه اغاج توسط اداره راه و شهر سازی، شهرداری نیزدر یک اقدام تحسین برانگیز اقدام به آسفالت ریزی مسیر دانشگاه کرد.

DSC00237 DSC00267 DSC00281 DSC00359 DSC00360 DSC00363