• تاریخ: مهر 5, 1394
  • شناسه خبر: 7347

ترازوی انصاف

دیروز اگر در انتقاد از عملکرد شهردار، در عدم رسیدگی بموقع به وضعیت ناشایست کوچه مسجد سید الشهداء نوشتیم. اما امروز اگر ترازوی انصاف بدست بگیریم می نویسم از جوی آبی که احداث شد، کوچه ای که آسفالت شد و محله ای که آباد شد ...

ترازوی انصاف

دیروز اگر در انتقاد از عملکرد شهردار، در عدم رسیدگی بموقع به وضعیت ناشایست کوچه مسجد سید الشهداء  نوشتیم:

“در کوچه ما سیب زمینی سبز می شود، درخت می روید، چمن سبز می شود، علف های هرز می رویند، زباله ها پخش می شوند، چاله ها بوی تعفن می دهند”.

اما امروز اگر ترازوی انصاف بدست بگیریم می نویسم از جوی آبی که احداث شد، کوچه ای که آسفالت شد و محله ای که آباد شد و از قدم های نمازگزارانی که دیگر خاک آلود نمی شوند.

بیایید زشت و زیبا را ، سفید و سیاه را ، خوب و بد را ، همه را  باهم ببینیم

بیا تا جهان را به بد نسپریم                                        به کوشش همه دست نیکی بریم

تا باد چنین بادا

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲