• تاریخ: فروردین 30, 1394
  • شناسه خبر: 3283

از کتک خوردن مطهری تا تجاوز!/ ناموس مملکت یا ناموس حسنعلی؟

بعضی اتفاقات که می افتد ناموس مملکت در خطر می افتد و بعضی اتفاقات فقط ناموس حسنعلی را در خطر می اندازد که اساسا موضوع مهمی نیست و زیرسبیلی میتوان از آن گذشت. .. ...

44c89505_4962_4c78_8710_179ab67f7ee9 به گزارش ندای چاراویماق به نقل از تلنگر، میگویند سربازی بود به اسم حسنعلی .یک روز فرمانده از او پرسید این چیه تو دستت؟

جواب داد: قربان تفنگ
فرمانده گفت:نگو تفنگ بگو ناموسمه!
فرمانده بعد روکرد به یک سرباز دیگر و گفت: حالا تو بگو این چیه تو دستت؟
سرباز گفت:قربان این تفنگ نیست این ناموس حسنعلیه!و از همان تاریخ بود که ناموس به دو دسته تقسیم شد: ناموس مملکت و ناموس حسنعلی!

بعضی اتفاقات که می افتد ناموس مملکت در خطر می افتد و بعضی اتفاقات فقط ناموس حسنعلی را در خطر می اندازد که اساسا موضوع مهمی نیست و زیرسبیلی میتوان از آن گذشت.

فرض کنید شرطه های سعودی به دو نوجوان زایر ایرانی تعرض و تجاوز کنند یا تروریستهای وهابی سربازان ما را هشت تا هشت تا در مرز بکشند اینها همه مصداق تجاوز به ناموس حسنعلی است اما اگر خدای ناکرده به علی مطهری به عنوان مثال تعرض کنند و شیشه ماشینش را بشکنند آن وقت سیل بیانیه و اطلاعیه است که در محکومیت این عمل شنیع صادر میشود و هیاتهای مختلفی از طرف نهادها و ارگانها و قوای مملکت مامور رسیدگی میشوند و هزاران خبر و تحلیل و عکس در مطبوعات منتشر میشود

خب شوخی که نیست ناموس مملکت است ناموس حسنعلی که در خطر نیفتاده!