• تاریخ: خرداد 20, 1397
  • شناسه خبر: 16940

گزارش تصویری از راهپیمایی مردم شهرستان چاراویماق در روز جهانی قدس

گزارش تصویری از راهپیمایی مردم شهرستان چاراویماق در روز جهانی قدس ...

گزارش تصویری از راهپیمایی مردم شهرستان چاراویماق در روز جهانی قدس