• تاریخ: اسفند 10, 1396
  • شناسه خبر: 16750

گزارش تصویری از امداد رسانی راهداران چاراویماقی به خودرو های گرفتار در برف

گزارش تصویری از امداد رسانی راهداران چاراویماقی  به خودرو های گرفتار در برف ...

گزارش تصویری از امداد رسانی راهداران چاراویماقی  به خودرو های گرفتار در برف