• تاریخ: شهریور 2, 1396
  • شناسه خبر: 16029

برگزاری اولین دوره جشنواره استانی شعرثریا در شهرستان چاراویماق

سهند الهیاری رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی چاراویماق ازبرگزاری اولین دوره جشنواره استانی شعرثریا دراین شهرستان خبرداد. ...

سهند الهیاری رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی چاراویماق ازبرگزاری اولین دوره جشنواره استانی شعرثریا دراین شهرستان خبرداد.
وی از اهداف برگزاری این جشنواره بزرگداشت شاعرشهرستان مرحوم خانم ثریا محمدپور,شناسایی استعداد های ادبی شهرستانی,ایجادانگیزه مضاعف در بین جوانان ونوجوانان برای ورود به حوزه فعالیت های فرهنگی وادبی وایجاد شور ونشاط اجتماعی درشهرستان برشمرد.
اللهیاری بااشاره به بخش های جشنواره در قالب استانی وشهرستانی,یادآور شد علاقهمندان می توانند آثار خود را تا تاریخ ۳۰مهر۱۳۹۶به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.