• تاریخ: آذر 29, 1395
  • شناسه خبر: 14267

توزیع ۳ هزار و ۸۷۹ تن بذر گندم اصلاح شده در چاراویماق

مدیر جهادکشاورزی شهرستان چاراویماق از توزیع ۳ هزار و ۸۷۹ تن بذر گندم اصلاح شده در این شهرستان خبر داد ...

احمدی

به گزارش   ندای چاراویماق،         مجید احمدی در گفتگو با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب گفت: میزان توزیع انواع بذر اصلاح شده در شهرستان چاراویماق با افزایش ۱۴۰ درصد نسبت به سال گذشته به بیشترین میزان از زمان شروع استفاده از بذر اصلاح شده رسیده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت و نقش استفاده از بذر اصلاح شده در غلات به ویژه گندم که تولید آن بسیار استراتژیک می باشد و با لحاظ نقش این نوع بذور در کاهش آفات و بیماری ها و نیز کاهش هزینه های تولید و افزایش راندمان و بهره وری این مدیریت گامهای اساسی در تامین و توزیع انواع بذور اصلاح شده برداشته است، بطوری که انواع بذور گندم آبی و دیم در ارقام هما ، سرداری، آذر۲، پیشگام و میهن در طبقات پرورشی، مادری و گواهی به میزان مجموعاً ۴ هزار تن در بین کشاورزان توزیع گردیده است.

مهندس احمدی ابراز امیدواری کرد: با این جهش انجام یافته در استفاده از بذور اصلاح شده گامی مهم و مؤثر در پایداری تولید گندم شهرستان و بهبود معیشت کشاورزان خواهد بود.