• تاریخ: آذر 4, 1395
  • شناسه خبر: 13826

کارگاه آموزشی طرح پایلوت توسعه روستایی در ۴ روستای پایلوت شهرستان چاراویماق برگزار گردید

مدیر جهادکشاورزی شهرستان چاراویماق از برگزاری کارگاه آموزشی طرح پایلوت توسعه روستایی در ۴ روستای پایلوت این شهرستان خبر داد. ...

۹۶۳٫٫

به گزارش ندای چاراویماق،  مجید احمدی در بازدید از مراحل برداشت زعفران از مزارع این شهرستان گفت: در راستای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی، چهار روستا از روستاهای این شهرستان بعنوان روستاهای پایلوت جهت توسعه روستایی انتخاب گردیده اند.

وی در ادامه در خصوص اجرای این کارگاه افزود: در روستاهای آغجه ریش، قلعه حسین آباد، آغ زیارت و اوچدرق برای آشنا کردن بهره برداران بخش کشاورزی با توسعه روستایی و ارائه طرحهای تولیدی در جهت توسعه روستاها کارگاههای آموزشی توسط کارشناسان پهنه بندی برگزار گردید.