• تاریخ: مهر 3, 1395
  • شناسه خبر: 12821

خط کشی خیابانهای سطح شهرقره اغاج به مناسبت بازگشایی مدارس+تصاویر

به مناسبت باز گشایی مدارس خیابان های سطح شهر قره اغاج توسط شهرداری خط کشی شد ...

به گزارش ندای چاراویماق، به مناسبت باز گشایی مدارس خیابان های سطح شهر قره اغاج توسط شهرداری خط کشی شد

۳a99b66e-150e-46f1-b8cd-2754c2b174fb_20160924_102033 ۰۶dab426-7c17-4954-80b8-1cc757e8363d_20160924_102128 ۲۳۱dbbcb-698a-4295-959e-12c44be45535_20160924_102018 ۷۸۲۳۱۸۱۴-۵۴۴۲-۴۸eb-a488-f6addf7dad7a_20160924_102118 b62ff511-7add-4a2e-8389-f545c3702e57_20160924_102106 d7535f65-4322-4d80-afb7-456a6776b6a0_20160924_102006 dedba72d-cd45-4905-85ce-904ad1f1c309_20160924_102054 f4faa018-e7f4-4d2f-97d5-5fc2bdfe8cc5_20160924_102043