• تاریخ: شهریور 9, 1395
  • شناسه خبر: 12438

سیدحمزه امینی به عنوان ناظر مجلس در هیات عالی گزینش انتخاب شد

سیدحمزه امینی با رای نمایندگان مجلس به عنوان ناظر مجلس در هیات عالی گزینش انتخاب شد. ...

امینی

به گزارش  ندای چاراویماق  به نقل از مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در اجرای بند ۴ ماده ۴ قانون گزینش معلمان وکارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴ شهریور ۷۴ ، سید حمزه امینی نماینده هشترود را با ۱۵۵ رای و ضیاءالله اعزازی نماینده بناب را با ۸۹ رای از ۱۸۰ رای ماخوذه به عنوان ناظرین مجلس در هیات عالی گزینش انتخاب کردند.
محمد قمی نماینده پاکدشت نیز یکی دیگر از نامزدهای این انتخابات بود که نتوانست آرای لازم را بدست آورد.