• تاریخ: تیر 5, 1395
  • شناسه خبر: 11500

خدایا در شب های احیا، احیایمان کن

برای زنده نگه داشتن شب قدر و البته امیدمان برای ادامه زندگی، کوله بار گناهانمان را به دوش گرفته، راهی مساجد و مصلی ها می شویم یا در خانه خلوت می کنیم تا وجود خسته خود را از آن همه بار گناه خلوت کنیم و شاید برای آمرزش حق ...

۹۶۳

برای زنده نگه داشتن شب قدر و البته امیدمان برای ادامه زندگی، کوله بار گناهانمان را به دوش گرفته، راهی مساجد و مصلی ها می شویم یا در خانه خلوت می کنیم تا وجود خسته خود را از آن همه بار گناه خلوت کنیم و شاید برای آمرزش حق الله فرجی حاصل شود ولی برای حق الناس ها چه کرده ایم!؟

امشب باید تلنگری باشد برای آمرزش طلبیدن از خلق اللهی که خالقشان چشم انتظار چنین تحولی است و دریچه ای باشد برای عروج به سوی ابدیت تا فانی بودن دنیای کنونی را به چشم نه، به دل باور کنیم.

امشب باید کاسه گدایی به آسمان بگیریم و سبدسبد عفاَ عفاَ دشت کنیم تا توشه راهی باشد برای مسیر زندگی که می خواهیم با صفای باطن، نه تصویرسازی ظاهر ادامه دهیم.

کاش امشب در کنار شب زنده داری و عبادت، کمی هم با وجدان خود خلوت کرده، با قاضی کردن کلاهمان در دادگاه دنیوی، برای همه گناهانمان حبس ابد ببریم.

امشب از آن شب هایی است که می شود ره صد ساله را پیمود به شرطی که با خدایمان رو راست بوده و روراستی بازی نکنیم، اشک بریزیم هرچند گریه هایمان هیچوقت به تصویر نیایند، فریاد بزنیم هرچند صدایی شنیده نشود، بشکنیم هرچند زمین نخورده باشیم.

خدایا؛ دوست داریم در شب های احیا، احیایمان کنی و در فرازهای جوشن کبیر، حقیر بودنمان را فریاد بزنیم، پس نگاه سردمان را به گرمای امیدت پیوند می زنیم که حتما به وجودمان روشنی خواهد داد.

میرحسین بنی هاشم