• تاریخ: اردیبهشت 27, 1395
  • شناسه خبر: 11033

جلسه هم اندیشی شهردار و شورای شهر قره آغاج با نماینده منتخب شهرستان های هشترود و چاراویماق

جلسه هم اندیشی شهردار قره آغاج با حضورنماینده منتخب شهرستان چاراویماق ،هشترود در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر ...

جلسه هم اندیشی شهردار قره آغاج با حضورنماینده منتخب شهرستان چاراویماق ،هشترود در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر

۲f51b95c-8f1e-4843-a93a-484d54c7b354_20160516_082824 ۷eb3e55b-d413-430d-8560-655ccce851f1_20160516_082148 ۸aba88a0-f2e2-4747-bcf7-22c728b1b8cc_20160516_082519 ۴۸۴aca88-c085-4ea9-b116-bd9ffed8598f_20160516_082601 ۰۵۰۳۶۴d0-7a00-486b-b6ec-3be07b726ae7_20160516_082451 ۰۷۵۱۳۵c4-fdaa-4740-8b49-9a93321ffc4d_20160516_082707 ۳۵۸۶۳۷۰۹-fd18-416f-a226-5d17d6180b84_20160516_082333 b8bf9ef6-9d0b-4e39-a784-6c087db046a4_20160516_082245