• تاریخ: اسفند 18, 1394
  • شناسه خبر: 10393

آغاز پاکسازی شانه و حریم راهها در شهرستان چاراویماق

رئیس اداره راه وشهرسازی چاراویماق گفت : با توجه به اتمام فصل زمستان و قرار گرفتن در آستانه نوروز۹۵پاکسازی و علف چینی شانه و حریم راهها در حوزه استحفاظی شهرستان چاراویماق شروع گردید. ...

۲۵۸

به گزارش ندای چارایماق ,  میرزاپور مونس گفت : با توجه به اتمام فصل زمستان و قرار گرفتن در آستانه نوروز۹۵پاکسازی و علف چینی شانه و حریم راهها در حوزه استحفاظی شهرستان چاراویماق شروع گردید.

وی افزود :  این امر ضمن جلوگیری از تجاوز به حریم موجب زینت و آرایش جاده می گردد و همچنین ایمنی تردد را افزایش می دهد.
رئیس اداره راه وشهرسازی چاراویماق , حجم عملیات پاکسازی و علف چینی شانه و حریم راهها در محور های حوزه استحفاظی را ۱۵۰ کیلومتر اعلام نمود.