• تاریخ: اسفند 13, 1394
  • شناسه خبر: 10337

نمایش عاطفه و شکوه همدلی در شهرستان چاراویماق

معاون مدبریت توسعه کمیته امداد امام خمینی(ره) چاراویماق گفت:چاراویماقی ها در جشن نیکوکاری بالغ بر ۴۵۰میلیون ریال به صورت نقدی و اجناس به جشن نیکوکاری اهدا نمودند که از این میزان ۴۰۰میلیون ریال به صورت اجناس  ومابقی به صو ...

نیکوکاری

معاون مدبریت توسعه کمیته امداد امام خمینی(ره) چاراویماق گفت:چاراویماقی ها در جشن نیکوکاری بالغ بر ۴۵۰میلیون ریال به صورت نقدی و اجناس به جشن نیکوکاری اهدا نمودند که از این میزان ۴۰۰میلیون ریال به صورت اجناس  ومابقی به صورت نقد اهدا شده است.

محمدی در اد امه ایجاد پایگاههای شهری جهت جمع آوری کمکهای مردم خیر و نوع دوست در ۳نکته از شهر و ۲ پایگاه بسیج  و ۱۲ پایگاه مدارس در را از جمله برنامه های این نهاد در مراسم جشن نیکوکاری دانست.

وی، اظهار کرد: پاداش کسانی که بتوانند مشکلی از نیازمندان جامعه را بر طرف کنند خوشنودی خدا را در پی دارد و خداوند در روز قیامت، نیکوکاران را خوشحال و راضی می‌کند.

۹۹۹۹۹۹۹۹